Ca khen danh thánh Antôn - Pađua

Quang X Nguyen
“Ông Thánh An-tôn làm phép lạ”
“Ông Thánh An-tôn làm phép lạ”

An-tôn gương sáng giữa đời thường
Nghèo khó, khiêm nhường tỏa ngát hương

Phép lạ vô ngần lưu tiếng mãi
Chúa ban công trạng ngự Thiên Đường.

***
Mộng ước tu trì tuổi thiếu nhi
Nhập dòng Thánh cả Augustine
Quét nhà, làm bếp thầy làm nốt
Đèn sách đêm ngày với thánh thi.


Thụ phong Linh mục tuổi hai lăm
Công việc thấp hèn vẫn cứ kham
Bác ái hy sinh gương sáng lạng
Phục tùng, đạo đức luôn chuyên chăm.


Tình cờ diện kiến thầy Phan sinh
Áo nâu vai bị làm ăn xin
Trắc ẩn kính yêu người có phước
Phê-năng(1) chuyển hướng cuộc đời mình.


Theo chân cha thánh Phanxicô
Phấn khởi hân hoan khoác áo thô
Tên mới An-tôn từ lúc ấy
Phan sinh tu luyện nguyện môn đồ.


Vâng lời tuyệt đối lệnh bề trên
Rửa bát, quét nhà, việc trước tiên
Hợp lòng phục vụ vui mừng lắm
Ao ước hy sinh phận mọn hèn.


Dịp lễ, bề trên cử giảng thay
Bếp núc thấp hèn mà thuyết hay
Thánh Kinh minh chứng tài hùng biện
Như nhà thuyết giảng hiếm xưa nay.


Loan báo Tin vui đến thánh Phan (2)
Cả dòng phấn khởi vị thầy An (3)
Cao siêu hùng biện sáng danh Chúa
An-tôn xuất chúng Chúa thương ban.


Từ nay giảng thuyết khắp nơi nơi
Chân lý Tin Mừng đến mọi người
Rối đạo, khô khan xin hối cải
Danh tiếng An-tôn lưu sáng ngời.


An-tôn sắc thái tựa Thiên thần
Thiên Chúa vinh quang giữa thế nhân
Thành thị, nông thôn tuôn đổ đến
Người làm phép lạ cứu muôn dân.


Năm ấy (4), Mùa Chay được thỉnh mời
Giảng thuyết cực hay hạn cuối đời
Dân thành say mê quên mọi việc
Đẩy xô, chen chúc cố gần người.


Tháng sáu, mười ba (5) đã đến kỳ
Sẵn sàng đón nhận giờ chia ly
Mắt ngước, trên cao Chúa vẫy gọi
Miệng cười tươi rói đón sinh thì.


Tin buồn Ngài mất vọng vang xa
Thương tiếc, muôn người nước mắt sa
Khi chết lại càng nhiều phép lạ
Càng thương cha thánh lệ thêm nhòa.


***
Thánh nhân, Giáo Hội sớm tôn vinh
Tiến sĩ vĩ nhân con cậy tin
“Ông Thánh An-tôn làm phép lạ”
Kính dâng Cha Thánh cả tâm tình.


(08/6/2017)
Trần Bảng

Ghi chú:
(1) Phê-đi-năng, tên trước khi ở dòng Augustine
(2) Phanxicô, đấng lập dòng Phan Sinh
(3) Linh mục Antôn
(4) Năm 1231
(5) Ngày 13/6/1231