Thánh Tâm Chúa-Tình Yêu dâng hiến tuyệt vời

vanthoconggiao.net
“Thiên Chúa là Tình Yêu, 
ai ở trong Tình Yêu thì ở trong Thiên Chúa
và Thiên Chúa ở trong người ấy” ( Ga,14: 16 )


‘Đối ngoại hữu kỳ tâm,
Đối nội vô tâm giả’


Để trái tim bên ngoài,
Không còn giữ ở trong,
Vì cho đời tất cả,
Còn mình kể như không.

Đâu có tình yêu nào,
Mà nhân loại khát khao,
Bằng Tình Yêu Thiên Chúa,
Chết vì yêu chúng ta !

Nhưng than ôi lòng người !
Đã phụ bạc biết bao,
Quên đem lòng đáp trả,
Tình yêu Chúa đã trao.

Thương dân Ít-ra-en,
Bốn mươi năm ngày đêm,
Chúa nuôi trong sa mạc,
Từ trời đổ man-na.

Chúa từ bỏ trời cao,
Hạ sinh nơi thế trần,
Trong khung cảnh nghèo khó,
Cũng vì yêu thế nhân.

Trên khổ giá năm xưa,
Ta gọi con không thưa,
Tim Ta buồn rỉ máu,
Yêu con mấy cho vừa.

Diễm phúc đồi Can-vê,
Loài người được thứ tha,
Chúa treo trên Thập giá,
Ơn cứu chuộc giao hòa.

Trước khi vĩnh biệt ta,
Chúa trao Thánh Gio-an,
Người đại diện nhân loại,
Cho Mẹ Ma-ri-a.

Không chỉ yêu người lành,
Kẻ thống hối tội mình,
Cũng được ơn tha thứ,
Lãnh nhận phúc trường sinh.

Trong Thánh Thể giờ đây,
Nuôi dưỡng ta đêm ngày,
Cho hồn lành xác mạnh,
Hồng ân Chúa ban đầy.

Chúa như chim bồ nông,
Vì yêu con hết lòng,
Hy sinh cả mạng sống,
Cho con thịt máu hồng (1)

Con dâng Chúa, Chúa ơi !
Với xác thân mỏi mòn, .
Với tâm hồn thống hối,
Nguyện yêu Chúa suốt đời.

Chúa ơi ! con hiểu rồi,
Chỉ mình Chúa mà thôi,
Vì đời con có Chúa,
Sẽ vĩnh phúc muôn đời .

‘Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới,
Sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng,
Lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá,
Ban tặng một quả tim biết yêu đương’ (2)

Đinh Văn Tiến Hùng

*Ghi chú :


(1) Trong nhiều Thánh đường, thường minh họa chim bồ nông lấy chính thịt mình nuôi con. Đó là biểu tượng việc Chúa nuôi chúng ta bằng chính Thịt Máu Ngài.

(2) Trích Thánh vịnh Phụng vụ ( Tv.Ed: 36 )