Đừng sợ

Quang X Nguyen


“Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” (Mt 10, 31)


Chúa căn dặn: Anh em đừng sợ
Giữa muôn vàn bắt bớ hiểm nguy
Tông đồ được Chúa sai đi
Người luôn bênh vực phù trì đỡ nâng.Đừng sợ, hãy xin vâng tất cả
Dù người đời bóp nghẹt tả tơi
Vẫn đơm bông hạt cho đời
Đưa người về bến Nước Trời quang vinh.

Đừng sợ, thân xác mình bị hại
Chỉ sợ Người nắm giữ linh hồn
Quyền uy Chúa Tể càn khôn
Trao ban sự sống cho con cái Người.

Đừng sợ, kìa đàn chim bé nhỏ
Chúa Quan phòng chẳng bỏ một con
Hỡi đoàn bé nhỏ chúng con
Cha luôn gìn giữ xác hồn ấm no.

Đừng sợ, hãy chăm lo Lời Chúa
Vượt thời gian xuyên khắp không gian
Ban ngày hay giữa màn đêm
Âm thầm góc xó hay trên mái nhà.

Đừng sợ, vì Chúa là Sự Thật
Là Con Đường hiệp nhất yêu thương
Sứ ngôn làm chứng can trường
Dựa vào sức mạnh phi thường Phúc Âm.

Có Chúa, con sẽ không sợ hãi
Mang Lời Người gieo vãi khắp nơi
Nảy mầm Hạt giống Nước Trời
Bình an nhân thế rạng ngời Danh Cha.

Nt. Bích Ngọc