Xin cho con biết con

Quang X Nguyen


Cuộc đời sống để làm chi?
Trả lời mục đích rồi đi kiếm tìm.
Sống là nhờ động của tim
Nếu không thân xác nằm im lâu rồi

Ai ban cuộc sống cho tôi?
Ai người kiến tạo từ phôi trưởng thành?
Ai ban trí hiểu cho anh?
Ai cho ta được an lành đến nay?

Nếu ta hiểu được điều này
Tâm ta ngộ được bàn tay nhiệm mầu
Người ban phước cả từ lâu
Ta không ý thức nên đâu hiểu Người

Trái tim đâu thể biếng lười
Nếu ngưng làm việc là đời tiêu tan
Tim nào chứa đựng ác gian
Sẽ ra chai đá sẽ tàn phai mau

Tim nào luôn chiến tranh nhau
Gây ra tang tóc thương đau bạc tình
Người ban cuộc sống tươi xinh
Hãy yêu thương để tim mình tốt tươi

Đời ta sẽ có nụ cười
Cuộc đời sẽ đẹp gấp mười bạn ơi
Mở tâm ra tạ ơn Trời
Ngài là Thiên Chúa ngàn đời thương ta.

Trầm Hương Thơ
25.04.2013
Viết tối hôm nhập khóa linh thao theo chủ đề