Lặng bên Chúa

vanthoconggiao.net


Lặng Bên Chúa
Chúa mong con đợi con từng giây phút
Mỗi phút giây thầm nhắc nhớ gọi tên
Như người yêu mong được ở cạnh bên
Không cần nói chỉ nhìn thôi cũng đủ.

Con xin đến, lạy Chúa này con đến
Cuộc tâm giao không tiếng cũng không lời
Cuộc tâm giao hò hẹn giữa hai người
Như sức thiêng cho hồn con sống lại.

Giê su ơi! Con muốn yêu Ngài mãi
Tuổi thanh xuân sức sống căng tròn
Khi tuổi già tóc bạc, dáng lom khom
Con muốn yêuNgài nhưNgài hằng mong đợi.

Con chiên lạc