Lời bình minh

Quang X Nguyen

Mỗi ngày con thức giấc
Vui mừng đón bình minh
Cảm tạ Chúa nhân lành
Cho con thêm ngày mới


Được thêm một ngày tuổi
Con xin thêm khôn ngoan
Để nhận biết hồng ân
Ngài hằng ban chan chứa

Con an lòng, lạy Chúa
Vui hát khúc tin yêu
Vì tình Chúa dạt dào
Vượt muôn trùng mây thẳm (1)

Mặt trời vừa bừng sáng
Con dâng lời tạ ơn
Ân tình Chúa vô biên
Cho con thêm ngày mới

Nếu có thể chọn lại
Con vẫn xin yêu Ngài
Dù có thể ngày mai
Con phải về cát bụi

Ngài là Đấng tuyệt đối
Là ánh sáng đời con
Bảo vệ con ngày đêm
Con an tâm vững dạ (2)

Bình minh lên rực rỡ
Chiếu tỏa Tôn Nhan Ngài
Cúi xin Ngài ra tay
Ban hồng ân cứu độ

Bình minh lên rất lạ
Lại khởi đầu một ngày
Nhưng nhắc nhở ngày mai
Con giã từ trần thế

Cúi xin Ngài nâng đỡ
Kiếp phàm nhân mọn hèn
Xin giúp con đừng quên
Mỗi ngày phải hoàn thiện (3)

TRẦM THIÊN THU
Sáng 24-6-2017

(1) Tv 57:8-11 và Tv 108:2-4.
(2) Tv 27:1.
(3) Mt 5:48.

----------------------

Lạy Thiên Chúa, mỗi khi ngày mới bắt đầu, xin giúp con mạnh mẽ và tiếp tục tín thác vào Ngài.
Xin đem sự chân thật vào ánh mắt và trái tim của con để con nhận ra tình trạng thật của con, biết kiếm tìm sự trợ giúp nơi lòng nhân lành và cách hướng dẫn của Ngài.

Xin giúp con thoát khỏi nỗi đam mê xấu xa và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hôm nay do Ngài trao ban, để tôn vinh Ngài theo khả năng Ngài ban cho con.
Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại. Amen.