Lễ kính Thánh Giacôbê Tông đồ

Unknown


Kính mừng bổn mạng cha                                                  Chén đắng Thầy trao con uống không?

                                                  Vinh quang cuộc sống ở đồi hồng

                                                  Ba đào sóng vỗ, bồng bềnh vỗ

                                                  Tứ trụ thuyền dong, lặng lẽ dong.


                                                  Bão táp chao nghiêng, thuyền Hội Thánh

                                                  Mưa sa đứng vững trái tim nồng

                                                  Gia Liêm Mục Tử, Người tiên khởi

                                                  Chén đắng Người xin với máu hồng.