Thánh ca: Con Tin Chúa Ơi

Unknown
Nhạc và lời: Lm. Duy Thiên
Trình bày: Ân Đức