Khóc Tuấn

vanthoconggiao.net


Ý nhiệm mầu, con đâu nào hiểu nổi
Nhưng bạn con.. sao Chúa nỡ ? Chúa ơi!
Tay nhân gian con đưa lên chới với, 
Bạn hiền con, tin ly biệt, nghẹn ngào…

Tuấn đi rồi! Thật vậy sao? Tuấn ơi!
Đêm sao băng thêm vì sao vội tắt
Ôi bạn hiền, ôi tấm lòng chân thật
Mãi trong tôi, nhớ lắm, nét bạn cười.

Nhớ những lần bạn và tôi gặp mặt
Đâu nói nhiều, chỉ nắm chặt tay thôi
Đường phục vụ gian khổ với đơn côi
Cùng tin tưởng, cùng cậy trông vào Chúa.

Bạn có thấy Đồng Xanh đang trổ lúa
Vườn Thơ Đạo lại lấp lánh nở hoa
Đường Văn Việt, Mục Đồng bao nét lạ
Ai giờ đây giúp trang giấy lan xa?

Bạn hiền ơi, thôi bạn về cùng Chúa!
Xin Chúa ban bạn giấc ngủ an hòa,
Xin trả công tấm lòng, đời vất vả
Văn Thơ Đạo chiếu tỏa nước Nam ta!

Thieng Duong