Giới thiệu 2 bài thơ tác giả Jos Nhật Quang sáng tác nhân tháng Các Đẳng Linh Hồn

Quang X Nguyen


TỪ NỖI ĐAU THƯƠNG


TỪ trong kiếp sống nhân sinh
NƠI con sinh ký, lộ trình gian nan
ĐAU thương bề ải. lầm than
THƯƠNG thân cát bụi mỏng manh phận người
CON nghe trong tiếng khóc cười
KÊU van Chúa hỡi, xin Người xót thương!
TỚI quê hưởng phúc Thiên đường
CHÚA là ngườn suối yêu thương, vững bền
XIN được an nghỉ bình yên
LẮNG hồn thanh thoát, ưu phiền chóng qua
NGHE tình yêu Chúa bao la
LỜI ban sự sống, thiết tha ân tình
CON đang tăm tối luyện hình
CẦU xin Chúa hãy dủ tình đoái nghe.


NGUYỆN CHÚA XÓT THƯƠNGNgước mắt trời cao, Chúa ơi, xin thương xót!
Hồn con đây đang xiềng xích đau thương
Nơi vực sâu u tối bóng đêm trường
Luôn khát khao ánh Thiên đường rực sáng

Dương trần con tội lỗi vương ngày tháng
Sống kiếp người mê lạc thú trần gian
Để tử quy phải chịu ách lầm than
Con khắc khoải nơi ngục sâu thê thiết

Nơi luyện hình bao linh hồn rên xiết
Ăn năn đền bồi, nguyện Chúa đoái trông
Xin cứu đưa qua khỏi chốn lửa hồng
Về Thiên quốc muôn đời vui bên Chúa.

Jos, Nhật Quang
GX Tân Hưng, TGP Sài Gòn
(Tác giả gửi bài viết về BBT)