Tỉnh thức -- thơ Cao Gia An

Quang X Nguyen

TỈNH THỨC

“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” (Mc 13, 37)Một ngày chợt quên mất
Mình đang tìm gì đây
Sáng, chưa kịp tỉnh giấc
Đã lao vào vòng xoay


Một ngày như mọi ngày
Cứ cuồng xoay hối hả
Chiều, chưa tỉnh cơn say
Đã nghe đời rệu rã

Giữa nhịp đời tất tả
Hỏi mình tỉnh hay mê
Hỏi đời sao xa lạ
Những đi đi về về...

Đi về đâu về đâu
Những ôm đồm chồng chất
Đời thì như bóng câu
Chưa ôm tròn đã mất

Bao giờ thì sống thật
Dẹp tan những mộng đời
Bao giờ thì tỉnh giấc
Vươn tay đón nắng Trời?

Thức tỉnh đi người hỡi
Tỉnh thức đi người ơi

Lm. Jm. Cao Gia An,
Roma – Mùa Vọng 2014