Con muốn làm vị thánh

Unknown


Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu người chẳng đáng yêu
Thánh yêu người đáng ghét biết bao nhiêu
Thánh yêu kẻ thù mình ghê gớm lắm


Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu người bất hạnh bởi bất an
Thánh yêu người thù con tới muôn năm
Thánh yêu người bỏ con nằm hiu quạnh


Con muốn làm vị thánh
Thánh yêu người ghẻ lạnh vô tâm
Thánh yêu người xa lánh con lỗi lầm
Thánh yêu người xóa tên con trong trí


Thánh yêu người kiêu căng, ích kỷ
Thánh yêu người mạ lỵ nhuốc nhơ
Thánh yêu người ngoãnh mặt làm ngơ
Thánh yêu người trẻn, trơ, trâng tráo


Cuộc đời con chẳng còn chi lưu dấu
Có chăng là những tiếng xấu, tiếng hư
Chỉ là tội nhân trong mắt mọi người
Uổng phí cành hoa đời nay héo úa


Tất cả tan bay, chỉ còn mình Chúa
Chúa muốn con muôn thủa cứ yêu người
Người càng oán ghét, tình con càng không vơi
Trái tim yêu, biến đời con nên thánh….

ả giang hồ