Nhà thơ Hoàng Sơn

Unknown

- Tên thật: Giuse Hoàng Sĩ Quy 
- Bút danh: JMH 
- Sinh năm 1926, tại Phú Nhai, Hà Nam Ninh, thuộc giáo phận Bùi Chu
- Tốt nghiệp đại học Gregoriana (1962-1966) và Sorbonne (1966-1968) – Trước năm 1975 giảng dạy triết học tại Đại-học Đà Lạt và Sài Gòn, chủ biên tạp chí Phương Đông; 
- Đã xuất bản: Con đường đức ái, Khói sương muôn dặm (thơ), Tính dục nhìn theo Phương Đông (1975), Thần học thiêng liêng (1995), Tín lý tinh yếu (1996), Le moi qui me dépasse….TUYỂN THƠ

PHÚT TÔN CHIÊM

Trước ảnh Mẹ, bởi men kinh soi lối
Hồn bay lên từng sợi khói êm êm
Để cung chiêm trong cõi thọ triều duyên
Ngàn thu ấy một vầng trăng sáng sủa.

Nhìn lên Mẹ là người trơ ra đó
Gối từ từ.. tay kính cẩn giao lên
Vì đây kia một ánh sáng thôi miên
Tỏa hơi ấm từ đôi con mắt Mẹ!

Dưới vầng trán rạng ngời siêu nhiên ý
Làn nhãn quang dào tới mịn như nhung
Mà trong kia một làn nước thung dung
Chảy êm ái vào sao trong hốc núi.

Tia mắt ấy từ ngàn sâu dội tới
Từ thẳm cung là lửa của con tim
Mà vòng gai ghép chặp mức điêu linh
Và lưỡi kiếm nín dần bao sức sống.

Con yêu Mẹ, mối tình con diêu khốc
Khát vô cùng trong giới hạn quan năng
Để nén yêu… nên một tiếng… đau thương
Thành hơi khói… mất tăm trong mắt Mẹ!

Con yêu Mẹ, lấy tình yêu Thượng Đế
Đắp vần lên một đỉnh núi Toàn- thiêu
Để hương bay trên gió thổi đìu hiu
Thành huyết lệ sa êm mười phương khổ!!!!

(còn tiếp)

Trích tuyển tập thơ Có Một Vườn Thơ Đạo, lm Trăng Thập Tự chủ biên, tập II, tr 182-183