Sao sáng dẫn đường

Quang X Nguyen

Sao Sáng Dẫn Đường

(Lễ Hiển Linh)

Đức Giêsu đã sinh ra tại Belem xứ Giuđê, thời vua Hêrođê thì có những Đạo sĩ Phương Đông đến Jerusalem hỏi rằng : “Vua dân Do thái mới sinh hiện ở đâu ? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài bên trời Đông và chúng tôi đến bái yết Ngài…” ( Mt.2: 1-2 )Ba nhà Đạo Sĩ Phương Đông,
Ngắm nhìn Sao là trên không sáng ngời,
Tiên tri báo trước những lời :
Một Vị Cứu Thế ra đời rồi đây!

Hành trình vội vã đi ngay,
Ánh sao dẫn lối đêm ngày ruổi rong,
Nhưng chưa đạt được ước mong,
Ánh sao vụt tắt nơi vùng Be-lem.Vào vua He-rốt hỏi xem,
Sao lạ xuất hiện báo điềm gì đây ?
Thày Cả, Thông Luật trình bày,
Tiên tri có chép nơi này Bê-lem:
‘Dù ngươi nhỏ bé khó hèn,
Xuất hiện Một Đấng sẽ đem an bình‘
Nhà vua nghe bỗng giật mình,
Truyền ba Đạo Sĩ đăng trình đi ngay:
‘Khi xong hãy trở lại đây,
Trẫm cũng sẽ đến tỏ bày lòng ta’.

Ba vị Đạo Sĩ trở ra,
Ánh sao dẫn lối chói lòa trên không,
Đến nơi chiêm bái Hài Đồng,
Giờ đây thỏa nguyện ước mong đêm ngày,
Nhũ hương, mộc dược, vàng đây,
Tiến dâng Vương Tử đêm nay giáng trần.
Rồi trong giấc ngủ an tâm,
Thiên Sứ báo mộng phải tuân trở về.
Từ đây lòng đã thỏa thuê,
Cuộc đời đổi mới tràn trề hồng ân.

Chúa ơi !
Bao năm con đã lỗi lầm,
Nhìn Ánh Sao lạ chẳng cần quan tâm,
Đời con Chúa gọi bao lần,
Con vẫn chìm đắm xác thân bụi trần,
Con nghe tiếng Chúa rất gần,
Nhưng con mê mài vì cầu lợi danh

Lạy Chúa xin hãy đồng hành,
Dắt dìu nâng đỡ chớ đành bỏ con,
Thân con giờ đã mỏi mòn,
Dựa bên lòng Chúa chẳng còn sợ chi!
Tháng ngày lặng lẽ trôi đi,
Đời con Chúa thấy còn gì nữa đâu,
Tâm thành tha thiết nguyện cầu,
Phó dâng tất cả, ân sâu nơi Ngài!

Đinh văn Tiến Hùng