Sóng biển

Unknown
"Người là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?" (Mc 4,41)

Biển hồ sóng vỗ mênh mang,
Thuyền con rời chỗ, ghé sang bến này.
Đêm đen bão nổi cuốn quay,
Tông đồ gắng sức, loay hoay chống chèo.

Bập bềnh sóng nước ngập theo,
Thưa Thầy thức dậy, thả neo cứu người.
Chúa còn say ngủ nghỉ ngơi,
Mấy người ngư phủ, ngỏ lời xin thương.

Giê-su quyền phép tỏ tường,
Biển im gió lặng, mở đường tin yêu.
Quyền năng tuyệt đối cao siêu,
Vũ hoàn vâng lệnh, mọi điều phán ra.

Môn đồ kinh hãi kêu la,
Lạy Thầy cao trọng, ngợi ca danh Ngài.
Đức tin yếu kém van nài,
Xin Thầy củng cố, miệt mài vững tâm.

Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New York.
(Cảm nhận Tin Mừng Mc 4, 35-41)