Ơn gọi cuộc đời

Unknown


Mênh mông biển cả trần gian
Xuôi dòng con sóng ầm vang nhịp đều
Lặng nghe tiếng gọi tình yêu
Ngược dòng khua bát tay chèo tín trung

Ta đi trong lối Tin Mừng
Lời ban sự sống vô cùng uyên thâm
Mỗi giây phút, mỗi tịnh tâm
Nối dài sám hối bao năm cuộc đời

Đi theo tiếng gọi của Lời
Ta nhìn thấy Chúa trong người anh em
Xót khi máu chảy ruột mềm
Vui cùng hạnh phúc êm đềm tương giao

Cuộc đời xinh đẹp làm sao
Khi Lời Sự Sống hòa vào tâm can
Ngôn hành, miệng nói tay làm
Con tim mở rộng trao ban tình người

Thực thi ơn gọi cuộc đời
Làm người công giáo giữa nơi thế trần
Sống nên nhân chứng Tin Mừng
Trung kiên theo Đấng Vô Cùng Yêu Thương

Mic. Cao Danh Viện