Tôi bỏ sự nghiệp tôi

Unknown


Tôi bỏ sự nghiệp tôi
Tôi theo sự nghiệp Người
Sự nghiệp người là tay trắng
Là bỏ, là buông, đến tàn hơ

Tôi bỏ chiếc lưới đời
Tôi theo chiếc lưới trời
Quăng mình vào lòng biển thẳm
Những mẻ cá lạ lùng ôi sướng vui

Tôi, mùa biển cũ đã xa xôi
Mùa biển mới còn tơi bời hơn trước
Nhưng lòng tôi không khiếp nhược
Bởi có người mọi nẻo bước bên tôi

Sóng cứ xô, tôi còn rã rời
Thì lòng Người mãi còn vui thỏa
Người thích tôi giống người hơn ai cả
Giống hệt anh em cùng dạ sinh đôi

Bỏ sự nghiệp tôi, theo sự nghiệp Người
Người muốn tôi chọn Người là sự nghiệp
Từ hôm nay đến đời đời kiếp kiếp
Sự nghiệp cho đi, sự nghiệp dâng đời

Trắng đôi tay, hồng một đóa hoa cười
Ôi ! Hạnh phúc! Cùng Người tôi được chết
Trên biển đời bởi hơi cùng sức kiệt
Cá đầy khoang tình tha thiết dâng trời…

Ba Chuông