Đức Giêsu khát -- thơ Phạm Thị Kim Hải

Quang X Nguyen


ĐỨC GIESU KHÁT

Ga 4,5-42

Chỉ là thử thách nhỏ thôi
Con đà ngã quỵ xa rời niềm tin
Loay hoay trong nỗi ưu phiền
Hồn con khao khát một miền bình an.

Con quên bao nỗi gian nan
Cha hằng nâng đỡ mọi đàng đời con
Nhìn lòng tin đã héo hon
Tâm Cha khao khát làm tròn ước mơ.

KHÁT KHAO hạnh phúc mong chờ
KHÁT KHAO hiệp nhất bến bờ yêu thương
KHÁT KHAO thập giá là đường
Dẫn con thoát cảnh đau thương gian trần.KHÁT KHAO chia xẻ ân cần
KHÁT KHAO con biết đỡ đần tha nhân
KHÁT chân lý, KHÁT quan tâm
KHÁT tự do, KHÁT dấn thân Nước Trời.

Con nhìn thập giá cao vời
Cơn KHÁT của Chúa luôn mời gọi con
Dấm chua chén đắng bào mòn
THÁNH TÂM TOANG MỞ ĐẦY TRÒN THƯƠNG YÊU.

Ngài ơi xin giúp đường chiều
Bỏ buông con tập làm điều Ngài mong
NƯỚC HẰNG SỐNG, SUỐI ÂN HỒNG
THÁNH THỂ NUÔI DƯỠNG THỎA LÒNG KHÁT MONG.

Kim Hải Phạm Thi