Hạt bụi đắt giá

Unknown
“Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết
thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng
ban tất cả cho chúng ta?” Rm 8, 32

Sòng phẳng
Mắt đền mắt, răng thế răng
Mạng đổi mạng
Có phải tên lưu manh, vô tâm mà tính toán
Chuộc người, có đơn giản bao giờ đâu

Hóa ra, con người hạt bụi, lại quí như vậy sao
Mà phải đổi bằng một mạng người sòng phẳng?
Hay là vì tội lỗi con người quá nặng
Đến nỗi phải chuộc bằng một mạng người?

Hạt bụi ơi, em xinh, em quí nhất trên đời
Mãi mãi em là ái nữ của lòng trời khoan hậu
Còn mất em, trời còn bao đêm mất ngủ
Chuộc lại em, thì dẫu có chết cũng đành

Thảo nào, từ đẩu đâu chín tầng mây xanh
Ngôi Thiên Tử xuống vi hành đất thấp
Chịu bức bách, bao hàm oan, trù giập
Cho đến tàn hơi trên thập giá cao

Chuyện điên rồ là như thế đấy sao
Hay là chuyện người yêu nhau nên nỗi
Mừng vui lên, này lễ dâng chuộc tội
Mạng Con Vua Trời đổi lấy mạng em

Sẽ không còn những thất vọng bao đêm
Trong lòng đất tối tăm và hư mất
Hãy vững tin trời yêu thương em nhất
Và đang chờ em sống thật niềm tin

ả giang hồ