Thi hành Ý Cha

Unknown

“Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất
công trình của Người” (Ga 4,34)

Nguyện xin cho ý cha được thực hiện
Con hứa chu toàn hiến lễ toàn thiêu
Tha thiết khẩn nài Cha động lòng yêu
Một nhân loại đương tiêu điều xơ xác

Bởi nơi Cha, con an tâm tín thác
Cả linh hồn, cùng thân xác đời con
Một mối tình hằng chung thủy sắt son
Yêu và chết, chết thay người đáng chết

Điều Cha muốn, rõ rồi, không ngờ nghệch
Lấy sự chết, chuộc sự chết muôn đời
Chỉ có thế mới cân xứng mà thôi
Bởi tội lỗi con người nặng nề quá

Con hân hoan kê vai vào thập giá
Hơi sức hèn làm té ngã bao phen
Vì yêu Cha con gượng nổi, đứng lên
Và vác tiếp đến đỉnh đồi tế lễ

Con cử hành thánh ý Cha trọng thể
Để cha tuôn xuống thế giọt xót thương
Ngợi khen Cha, con vui nhận đoạn trường
Cha mở cửa Thiên Đường cho nhân loại

Hương Nam, 05-3-2015