Lửa Phục sinh -- thơ Dzuy sơn Tuyền

Quang X Nguyen

LỬA PHỤC SINH


Xin cho con ánh sáng
từ ngọn lửa Phục Sinh
chiếu rọi lòng u-tối
cho con vững niềm tinXin cho con sức mạnh
từ ngọn lửa Phục Sinh
là con thơ phó thác
cậy trông Chúa nhân lành

Xin cho con lửa mến
từ hơi ấm Phục Sinh
sưởi hồn con lạnh giá
lòng yêu Chúa trung trinh

Cho con ánh sáng phục Sinh
giữ hồn con mãi niềm tin vững vàng
cho con ánh sáng huy hoàng
phục sinh cùng Chúa, Thiên Đàng con mong
cho con mến Chúa thật lòng
LỬA PHỤC SINH mãi ấm nồng tinh khôi

Dzuy sơn Tuyền