Mục tử nhân lành - Ba Chuông

Văn thơ Công giáo

mục tử nhân lành
không yêu chiên bằng lời ngoa ngoắt
không dạy chiên yêu là chịu mất
còn chính mình lợi lộc cả trăm

mục tử nhân lành
không nói một đường làm một nẻo
không nghĩ xiên, không suy xẹo
không dối gian vòng vẹo quanh co

mục tử nhân lành biết lắng lo
cho đoàn chiên đầy no muôn phúc lộc
mất chính mình đổi lấy ơn mưa móc
tự lòng trời tuôn đổ xuống đoàn chiên

mục tử hiểu chiên bằng trái tim
yêu chiên bằng đôi chân bước xuống
bằng đôi tay chạm nỗi đau phiền muộn
bằng hiến thân mình nên thức uống, của ăn


ôi Giê-su, mục tử nhân lành
là chuẩn mực một Con Chiên vâng phục
là chuẩn mực một Chủ Chiên yêu trước
dẫn đoàn chiên theo bước trên đường yêu

xin cho con nên con chiên ngoan nhiều
nên mục tử sẵn sàng liều mạng sống
cho đoàn chiên vững một niềm hy vọng
chính con là họa ảnh Đức Giê-su