Tự tình con với Chúa -- thơ Trần Minh Thuận

Quang X Nguyen

Vẽ hồn vào những vần thơ
Để cho nhẹ bớt sầu lo cuộc đời
Để lòng thoát cảnh chơi vơi
Trở về với Chúa một đời yên an

Trần gian lắm những bẽ bàng
Trái ngang biến đổi, vội vàng quên mau
Tình người có trước, mất sau
Tiền tài, danh vọng thay nhau đè đầu

Còn đây lắm kẻ thương đau
Còn đây lắm kẻ khó nghèo khắp nơi
Linh hồn bỗng hóa chơi vơi
Tội tình, gian ác khắp nơi giăng đầy


Nguyện xin thân xác chốn này
Gửi hồn tới những bủa vây cuộc đời
Cứu người nghèo khó khắp nơi
Ủi yên người bệnh một đời thương đau

Nguyện cầu ơn Cả thâm sâu
Nhiệm mầu hiểu rõ lòng cầu con dâng
Nguyện trời giáng phúc thi ân
Để con cất bước về gần Chúa hơn

Xa Chúa có lắm tủi hờn
Bình an tan biến, vật vờn giữa đêm
Mãi mê con mãi kiếm tìm
Lo âu phiền muộn từng đêm xót lòng

Nguyện lòng thanh sạch trinh trong
Để về bên Chúa Quan Phòng thương yêu
Xin hồn luôn mãi tin yêu
Mọi điều dưới thế Chúa liệu giùm con !

Trần Minh Thuận