Nguồn hy vọng duy nhất

Văn thơ Công giáo

“Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại” (Lc 24, 46)

Không hề có nguồn hy vọng thứ hai
Duy chỉ một, nơi Giê-su Thương Xót
Không ai có quyền ban ơn Cứu Chuộc
Chỉ một người duy nhất, Đức Giê-su


Người là hiện thân mối tình thiên thu
Của Thiên Chúa ngay từ ngày sáng tạo
Một trần gian ngát mùi hương yêu dấu
Đẹp vô cùng bức thần họa trường sinh

Đấng vô hình dạo chơi cõi hữu hình
Lòng vui thỏa trong bình minh mới lạ
Tiếc cho nhau mùa xuân tình ngắn quá
Người trần gian phút lơi lả phụ tình…

Giữ trong lòng bao dấu ái trung trinh
Trong cô vắng dặn lòng mình thương nhớ
Một Thiên Chúa giàu sang mà nặng nợ
Nợ xót thương người tình phụ hoang đàng

Vui mừng lên hỡi toàn cõi dương gian
Đức Giê-su lễ toàn thiêu tuyệt mỹ
Trên Thập Tự đã chu toàn Thiên Ý
Trời đất giao hòa, thôi vạn kỷ cách xa

Chính Người,
Nguồn hy vọng duy nhất của chúng ta
Đường Thập Giá là Đường vào Cõi Sống
Lòng Xót Thương muôn đời đang mở rộng
Đón ai người Tín Thác Chúa Phục Sinh


Hương Nam