Trong đàn chiên của Chúa - Hương Nam

Văn thơ Công giáo

Thuộc về Chúa trong đàn Chiên của Chúa
Tôi nghe tiếng Người, Người biết rõ tôi
Người dẫn tôi đi, tôi theo chân Người
Vào cõi sống muôn ngàn đời hạnh phước

Cuộc đời tôi không hề hư mất được
Chẳng có ai lấy cướp khỏi tay Người
Ơn cao trọng của Chúa Cha trên trời
Đã ban cho Người, Người làm Mục Tử


Là chiên Người, ôi biết bao vinh dự
Người phục hồi tôi, là quí tử của Cha
Cha cùng Người, có tôi nữa, chúng ta
Trong nhiệm thể chan hòa tình yêu mến

Lạy Mục Tử Nhân Lành, này con đến
Tấm chân tình xin nguyên vẹn tiến dâng
Trong tay Người con ký thác toàn thân
Người dắt dẫn trong bình an vui sống

Lạy Mục Tử Nhân Lành, niềm hy vọng
Của nhân loại lữ thứ chốn trần gian
Xin mở tai nghe tiếng gọi Thiên Đàng
Cho muôn người sớm vào Ràn Chiên Chúa