Xin níu em ra

vanthoconggiao.net

XIN NÍU EM RA

Xin níu em ra khỏi vòng mụ mị
Ngộ lòng mình ích kỷ nhiều hơn yêu
Biết trăm năm còn lại chỉ một chiều
Mà ky cóp toàn tiêu điều tan tác

Níu em ra khỏi lòng đêm lầm lạc
Tưởng là yêu, hóa tội ác gớm ghê
Chẳng cho đi, chỉ khát được nhận về
Ngại cảm cảnh, ngại lắng nghe thấu hiểu

Níu em ra khỏi căn nhà bé xíu
Vừa cô đơn vừa bẩn thỉu, rong rêu
Tắm nắng mai cho thơm ngát ánh thiều
Trái tim em sáng tình yêu cứu độ

Níu em ra khỏi nỗi lòng huyệt mộ
Tự nghìn xưa khốn khổ tới nghìn nay
Giam mình trong tù ngục, tưởng lâu đài
Mặc ngoài kia nhân loài, ai chết, sống

Níu em ra khỏi hoàng cung kín cổng
Cho tim máy động, cho lệ tình sa
Chạnh xót thương, cảm cảnh kiếp ta bà
Chia bệnh tật, sẻ đọa đày, thành ý
Em sẽ hiểu tình yêu là chân lý

ả giang hồ