Lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần mà Đức Gioan-Phaolô II học của thân phụ ngài

Quang X Nguyen

Gần đến ngày lễ Chúa Hiện Xuống, đây là kinh cầu nguyện ngắn xin bảy ơn Chúa Thánh Thần mà Thánh Đức Gioan-Phaolô II được thân phụ của ngài dạy và ngài đã đọc hàng ngày.Không ai mạc khải Chúa Giêsu Kitô và sứ điệp của Chúa mà không qua Thần Khí. Trong thông điệp về Chúa Thánh Thần, là Chúa và là Đấng ban sự sống, Dominum et vivicantem, Đức Gioan-Phaolô II đã nêu lên vai trò cần thiết này trong Giáo hội và cho thế giới. Một vai trò dựa trên bảy ơn đặc biệt có thể hủy diệt tất cả sự dữ và thực hiện được các điều tốt lành, nếu tâm hồn mình thật sự muốn hoán cải. Các ơn này là những ơn cần thiết cho đời sống của một tín hữu kitô “ngăn nắp”, khi đến gần ngày lễ Hiện Xuống, trong các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, Đức Gioan-Phaolô II đã giải thích cho các tín hữu hành hương như trên để họ hiểu sự hữu ích của việc “nhân gấp bội các ơn trong Chúa Kitô và nơi các thánh”.


Lời giảng dạy này Đức Gioan-Phaolô II đã nhận được từ khi còn nhỏ, thân phụ của ngài đã dạy ngài khi ngài lên 11 tuổi. Một thói quen ngài không bao giờ bỏ. Theo linh mục Slawomir Oder, tác giả quyển sách Đức Gioan-Phaolô II thật, con người, giáo hoàng, nhà thần nghiệm thì ngài đã đọc kinh cầu nguyện này hàng ngày cho đến khi ngài qua đời.

Sau đây là kinh cầu nguyện ngắn chúng ta nên dạy trẻ em đọc để như em bé Karol, Đức Gioan-Phaolô II khi còn nhỏ, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, xin bảy ơn của Ngài mà chúng ta nhận được từ khi rửa tội để tiếp tục xin mình được là “em bé được Chúa chúc phúc”:

“Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin cho con ơn Khôn Ngoan,

để được hiểu biết hơn,

về Chúa Thánh Thần và về các chuyện toàn hảo của Ngài.

Xin cho con ơn Hiểu Biết,

để được hiểu biết hơn,

về sự mầu nhiệm của đức tin thánh thiện.

Xin cho con ơn Thông Minh,

để con biết lo liệu đời con,

theo các luật lệ của đức tin.

Xin cho con ơn Khuyên Bảo,

để trong mọi sự con tìm lời khuyên nơi Chúa

và để lời khuyên này luôn ở gần Chúa.

Xin cho con ơn Sức mạnh,

để không một nỗi sợ nào,

không một suy nghĩ trần thế nào có thể bứt con ra khỏi Chúa.

Xin cho con ơn Đạo Đức,

để con có thể phục vụ Chúa

với tình yêu phụ tử.

Xin cho con ơn Kính Sợ Chúa,

để không một nỗi sợ nào,

không một suy nghĩ trần thế nào có thể bứt con ra khỏi Chúa”.

fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2018-05-15