Mẹ...

Văn thơ Công giáo

Thương yêu một chữ gia đình
Quên mình xuân sắc, nuôi tình gia môn
Lặng thầm một mảng cô thôn
Chu toàn tứ đức, tam tòng tín trung

Gánh chồng bằng lẽ khiêm cung
Yêu con rót sửa chân dung xuân thời
Đường đời bao dặm bèo trôi
Thân cò một hướng duyên trời: chồng, con


Ra giêng, vỡ ruộng, lên vồng
Tới mùa hạ chí, lo giồng mạ xanh
Tua rua mắt mẹ vàng hanh
Lúa cong lưỡi hái, chòng chành mùa thu

Một mùa gieo gặt chĩn chu
Hạt về theo giọt xuân thu cuộc đời
Hai đầu quang gánh thảnh thơi
Kết từ giọt đắng ngời ngời Mẹ yêu

Gánh con qua chợ phong nhiêu
Đem con về tiếng chuông chiều ngân nga
Trao cho con vốn ngọc ngà
Mẹ còn theo dõi đường xa con về

Thân cò, cánh vạc, mẹ quê
Bỏ quên bản sắc, đam mê hiến mình
Viên thành hai tiếng trung trinh
Cho chồng chữ nghĩa, xây tình chữ con

M E nặng khối tình son
Vời như đỉnh Thái, mượt tròn đại dương
          
Kính dâng mẹ yêu. Ngày của Mẹ 13-5-2018
                         Mic. Cao Danh Viện