Chạnh niềm cung tiến tháng hoa

Unknown

CHẠNH NIỀM CUNG TIẾN THÁNG NĂMTuyệt vời Ngũ Khúc tháng Năm
Cung thơ thiếu nữ ca ngâm Thánh tình.
Nghiêm quỳ trước Mẹ Đồng Trinh
Tay nâng những đoá hoa xinh tươi mầu.

Hương lòng tiến nhịp bay cao
Thơm dâng lên Mẹ lời cầu thiết tha.
Đóa tình Năm Sắc tinh hoa
Chỉ về Thánh Đức Mẹ là Nữ vương:

HỒNG HOA thắm nghĩa kiên cường
Kính Tam Vị Chủ thiên đường nhiệt tâm.
Sắc XANH, hy vọng đằm đằm
Yêu người, mến Chúa, chuyên chăm hết tình.

HOÀNG HOA, tiến Mẹ Thiên Đình
Tươi mầu phó thác, dâng mình cậy tin.
Tinh tuyền HOA TRẮNG đẹp xinh
Trinh Vương Mẹ đáng, khang ninh Mẹ bàu.

Hương lòng SẮC TÍM, hoa yêu
Khiêm nhu ví Mẹ nhiệm mầu đồng công...
phận hèn, con chỉ là không
Phù vân biển tục mênh mông tư bề!

Tháng Hoa dâng Mẹ đã về
Dòng đời con những nhiêu khê vô tình.
Nâng vần tiến Mẹ Đồng Trinh
Khấn xin Mẹ giữ tâm linh khạo khờ.

Lòng thành con góp Hoa thơ
Một niềm cung kính phụng thờ Ba Ngôi.

 Hoàng Tâm