Môn đệ Chúa

Unknown

MÔN ĐỆ CHÚA


“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”
(Mc 16,15)

Chúa Giê-su giã từ môn đệ
Trở về Trời cùng với Chúa Cha
Thế trần rộng lớn bao la
Quê Trời mới thật là Nhà tương lai

Người sai họ đường dài rao giảng
Đem Tin Mừng chiếu sáng muôn dân
Muôn loài thọ tạo dưới trần
Hưởng ơn cứu độ phúc ân Ngôi Lời

Chúa đồng hành với người môn đệ
Tỏ uy quyền Danh Đấng Phục sinh
Ngang qua đời sống bỏ mình
Họ là dấu lạ Thánh Linh giữa đời

Đường về Trời sáng ngời sứ mạng
Sống Tin Mừng cải hoán nội tâm
Quê Nhà vội vã bước chân
Giúp người lữ khách đến gần Giê-su

Chúa hiện diện và luôn hoạt động
Ngay giữa lòng cuộc sống hôm nay
Người dùng môi miệng chân tay
Môn sinh phục vụ tháng ngày trần gian

Môn đệ cùng gian nan với Chúa
Đến tận nơi Người muốn đặt chân
Gặp người mà Chúa đang cần
Để trao Lời Chúa chứng nhân của Người

Môn đệ Chúa vui tươi hạnh phúc
Loan Tin Mừng thuận phục Ý Cha
Yêu thương con sống chan hòa
Quê Trời dương thế là tòa Ba Ngôi.

Nt. Bích Ngọc