Mừng ơn cứu độ -- thơ của Maria Gioan Lasan

Quang X Nguyen

Mừng Ơn Cứu Độ

(Cảm hứng Luca 1, 39 - 56)

Gót sen thoăn thoắt miền Giu-đê
Nhân loại vẫn say giấc ngủ mê
Đâu hay lòng Mẹ mang Cứu Chúa
Nhập Thể cứu người thoát cõi mê

Hồng ân cứu độ ban tràn trề
Gio-an mừng dạ I-sa-vê
Gia-ca xướng lên câu chúc tụng
Mẹ mừng vang khúc ngợi Gia-vê


Phận nữ nhi Người yêu trọn bề
Cưu mang Thiên Tử phúc Hiền Thê
Thánh Thần bao phủ ơn trinh khiết
Bảo vệ dẹp tan ách tội nề

Tạ ơn Thiên Chúa giữ lời thề
Trung tín yêu thương thân tội lê
Sa ngã bao lần đàng tội lỗi
Lòng Cha âu yếm dẫn con về.

Maria Gioan Lasan