Tạ ơn Chúa - Tri ân Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt

Quang X NguyenTâm tình của Đức cha Giuse trong dịp kỷ niệm Ngân khánh linh mục (31/5/2016)

TẠ ƠN CHÚA
TRI ÂN ĐỨC CHA GIUSE NGÔ QUANG KIỆT

(Nguyên TGM Hà Nội - Khẩu hiệu Giám mục: "Chạnh lòng thương..." Kỷ niệm 27 năm linh mục)

Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa
Ban cho đời hạt lúa kết tinh
Nẩy mầm đức ái hy sinh
Một vị mục tử hết mình vì chiên

Hai bảy năm triền miên phục vụ
Trong khiêm nhường nở nụ đơm bông
Dù bao lần hứng bão giông
Nhưng luôn kiên vững một lòng tín trung

Kể sao hết công ơn to lớn 
Ngài ươm trồng vun luống mở mang
Từ miền hẻo lánh tang hoang
Đến nơi phố thị thêm đàn chiên con

Tình yêu Chúa sắt son thúc đẩy
Vị chủ chăn lừng lẫy tài ba
Nhưng luôn vâng phục Ý Cha
Bỏ mình theo Chúa giao hoà thế nhân...

Đoàn con xin tri ân cha mãi
Vì bao lần ngài trải đớn đau
Cho đàn chiên vẹn trước sau
"Chạnh lòng thương xót"gởi trao cho đời...