Nguyện cầu chạm đến yêu thương

Quang X Nguyen
NGUYỆN CẦU CHẠM ĐẾN YÊU THƯƠNG


Con mong chạm đến yêu thương
Con mơ kéo được thiên đường xuống bên
Khi cơn bách hại chụp lên
Chỉ còn cầu nguyện lỉ liên dâng Ngài.

Trong thử thách, vẫn miệt mài
Tin Ơn Cha vẫn mãi hoài theo con
Dù trong đêm tối héo hon
Bị tước đoạt hết không còn điều chi.

Con bất lực trước gian nguy
Sức riêng không thể làm gì Chúa ơi!
Nguyện cầu xin hiểu ý Người
Nguyện cầu để biết tìm Lời Xin Vâng.

Sức hèn con chỉ tựa nương
Nơi Ngài nguồn suối Xót Thương hải hà
Con nhìn lên đỉnh Goltha
Xin Vâng của Chúa nở hoa cho người.

Phục Sinh đẩy bóng tối lui
Vết đinh kinh hãi vẫn thời vẹn nguyên
Dạy con hãy tập dịu hiền
Dù trong thử thách nhẫn kiên nguyện cầu.

Thời gian cho Chúa dài lâu
Là con đang bắc nhịp cầu đến Cha.