Phaolô hôm qua và hôm nay -- thơ Lê Danh Dương

Quang X Nguyen
PHAO LÔ HÔM QUA & HÔM NAYHôm qua miệng lưỡi chửi đời
Hôm nay miệng lưỡi nói lời yêu thương
Hôm qua đánh lộn tứ phương
Hôm nay yêu mến noi gương của Thầy

Hôm qua khó chịu hay gây
Hôm nay vui vẻ chung xây cộng đoàn
Hôm qua bê bối bất toàn
Hôm nay lịch sự đàng hoàng hơn xưa

Hôm qua nhậu nhẹt say sưa
Hôm nay bỏ nhậu chẳng ưa rượu trà
hôm qua ranh mãnh như ma
Hôm nay thánh thiện thật thà ngây ngô

Hôm qua nhìn giống ma cô
Hôm nay thì giống Phaolô đổi đời
Hôm qua tăm tối hết thời
Hôm nay rạng rỡ Chúa Trời thương ban

Hôm qua nhạo báng dã man
Hôm nay có Chúa ủi an mọi người
Hôm qua cau có chẳng cười
Hôm nay hoà nhã vui tươi an bình


Lê Danh Dương
14/12/2014