Tin yêu dâng Mẹ -- thơ của Jos Nhật Quang

Quang X Nguyen

TIN YÊU DÂNG MẸ


Maria thoảng ngời hương nhân đức
Mẹ đẹp tươi hơn muôn cả ngàn hoa
Tỏa lung linh ánh hào quang Thiên quốc
Khắp nhân trần yêu mến Mẹ thiết tha

Trong đêm đen, Mẹ như ngàn sao sáng
Vầng Nguyệt thanh chiếu rọi xuống trần gian
Miền băng giá, Mẹ nắng hồng sưởi ấm
Sa mạc khô, Mẹ nguồn suối mênh mangMaria nơi con hằng tín thác
Giữa cuộc đời bao sóng gió, bể dâu
Niềm cậy trông vượt qua ngàn thử thách
Có Mẹ bên, lòng nhẹ bớt lo âu

Tiếng “Xin vâng” noi gương Mẹ yêu dấu!
Sống sẻ chia đến muôn kẻ khổ đau
Đem yêu thương rắc gieo vào khắp chốn
Ánh Thiên đường vui bên Mẹ ngàn sau.

Jos, Nhật Quang