Chùm thơ của tác giả Thế Kiên Dominic suy niệm Tin Mừng CN Thường Niên XVI năm B

Quang X Nguyen

Đoàn chiên thiếu người chăn

(Cảm nhận từ Mc 6,30-34)


Tông đồ vâng mệnh Chúa ra đi,
Đúng hẹn cùng nhau đã trở về.
Xum họp quanh Thầy mà báo cáo
Công trình rao giảng, đến và đi…

***
Chúa tỏ tình thương cách lạ lùng:
Ngài ban lệnh thưởng bữa ăn chung
Và khuyên đi ngủ cho hồi lực.
(Tiên báo đời sau sẽ thưởng công.)

***
Thầy trò tạm nghỉ bước lên thuyền
Để trở về nơi bến sóng yên.
Dân chúng biết ngay nơi bến đó
Họ liền đi tới gặp Cha hiền.

***
Thiên Chúa tình thương – lượng hải hà.
Đoàn dân, Chúa biết, đến từ xa,
Họ là trong số đoàn chiên lạc
Chìm nổi chơi vơi chốn phong ba…


***
Ngày nay Giáo Hội mãi tuân hành.
Lãnh nhận ơn riêng Chúa Thánh Linh,
Sứ vụ tông đồ luôn hoạt động,
Giảng rao Nước Chúa - Nước trường sinh.


Câu đối:

LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG CẦN THỢ GẶT.

CHIÊN NGOAN LẠC TRẠI THIẾU NGƯỜI CHĂN.MẦM SỐNG ĐẠO B2

(Nghe, đọc, nhớ, ghi)Chinh phục lòng người.
Khuyết điểm ai cũng có
Không nên chỉ trích ai
Muốn chinh phục lòng người
Hãy khen tài năng họ.

Không khoe khoang.
Huênh hoang thiếu cảnh giác.
Phô trương mất lòng tin.
Tha nhân luôn bịn rịn.
Hãy để người ta yên.

Nhìn tương lai.
Cuộc đời luôn biến động
Tin tưởng vào tương lai
Thành bại trong quá khứ
Lớn, nhỏ cũng qua rồi.

Tiếng kêu cứu.
Hỡi các nhà hiệp sĩ!
Hãy bênh vực bất công
Giải phóng những cộng đồng
Đang trong vòng nô lệ.

Gương sáng lôi kéo.
Đám trẻ nghe lời khuyên,
Đưa tay bịt tai lại,
Nhưng chúng mở to mắt,
Khi gương sáng treo lên.

Lười hay khờ.
Nói mãi mà không làm;
Đang làm mà bỏ dở,
Làm rồi nhưng đổ vỡ.
Tại lười hay tại khờ.


MẾN TIN & PHỤC VỤ


Thiên Chúa quyền uy: gốc thiện, chân.
Thông ban giáo luật: sống tình thân,
Thành tâm mến đạo: vâng Thiên Ý,
Nguyện ước yêu đời: đẹp nghĩa nhân.
Bác ái, công bình: cần thể hiện,
Mến tin, phục vụ: phải chuyên cần.
Tấm gương Thánh Thất luôn bừng sáng,
Thiên Chúa quyền uy: gốc thiện, chân…

Thế Kiên Dominic