[Sách] Luyện Tập Nhân Đức của Lm Giuse Maria Phạm Châu Diên

Quang X Nguyen

Định nghĩa nhân đức: Theo Thánh Toma Aquinô: Nhân đức là một tập quán mà ta có thể tập luyện được, nó hoàn hảo hóa con người để ta thực thi các việc thiện.

Theo người Roma, nhân đức là một sức mạnh tinh thần mà con người phải kiên trì mới tập luyện được / Xét theo phương diện tự nhiên, nhân đức là thói quen tốt do tập luyện, khiến ta có thể làm việc thiện cách dễ dàng, mau chóng và thích thú / Xét theo phương diện siêu nhiên: Nhân đức là một tập quán tốt do thiện chí đáp ứng tiếng thúc dục trong tâm hồn và ngoan ngoãn thực thi điều Chúa muốn.


Theo giáo huấn của Giáo Hội: Nhân đức là một xu hướng thường xuyên và kiên định để làm điều thiện, không những giúp ta thực hiện những hành vi tốt mà còn muốn cống hiến hết khả năng của mình cho Chúa, cho tha nhân (GL số 1803).


Tải về ebook