Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XVII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

Phép Lạ Bánh Hoá Nhiều

TMCNB Thường niên 17 (Suy niệm từ: Ga 6, 1-15 )


Phép lạ Chúa làm trước đám dân
Nhiệt tình nghe giảng đến quên ăn:
Tượng trưng Bí Tích nguồn sinh lực
Dấu chỉ tình thương: lượng ái nhân.

***
Thức ăn bánh cá có bao nhiêu,
Phép lạ Chúa ban hoá rất nhiều,
Dùng đủ hôm nay, còn tích trữ,
Điều này ý nghĩa thật cao siêu.


***
Giáng trần cứu độ người dương thế,
Sống lại hứa ban sống Nước Trời.
Tiếp tục chăn nuôi và dưỡng sức
Tới ngày tận thế sống muôn đời...

***
Tín hữu Ki-Tô mãi nhiệt tình
Hằng ngày dâng lễ để tôn vinh
Ngôi Hai Thiên Chúa trong hình bánh
Vua Cả Nước Trời – Đấng Cứu Tinh…

Thế Kiên DominicMẦM SỐNG ĐẠO B6

(Nghe, đọc và suy tư)Nhân đạo.
Quý thay đạo làm người!
Trung thành với lẽ Trời,
Thương yêu và phục vụ,
Danh thơm lưu muôn đời…

Hãy quý điều đã có.
Điều gì mình đang có,
Hãy quý, hãy giữ gìn.
Kẻ thả mồi bắt bóng
Hối tiếc, chỉ đứng nhìn…

Toàn diện.
Đổi mới, đổi toàn thân.
Từ đầu đến bàn chân.
Đừng “nửa người nửa ngợm”
Thiên hạ bảo rằng “đần”…

Lửa yêu thương.
Thắp sáng lửa yêu thương
Soi lối khách lạc đường,
Sưởi ấm xóm nghèo lạnh
Thanh tẩy cả môi trường

Tham nhũng.
Tối mắt khi thấy tiền.
Giữa lúc đang có quyền,
Cả gan chiếm đoạt lấy.
Luật pháp đâu để yên!!!

Thế Kiên Dominic


ĐỨC KHIÊM NHƯỜNG

(Cảm suy mầu nhiệm Mân Côi thứ nhất mùa Vui)


Mẹ Chúa Ngôi Hai: Thánh Nữ Vương
Nêu cao gương sáng: đức khiêm nhường.
Khiêm nhu: tín thác vâng Thiên Ý,
Tận hiến:đồng trinh vững kỷ cương.
Chung sống hiền hoà: nơi Thánh Thất,
An vui lãnh nhận sức thần lương.
Con chiên Giáo Hội luôn ghi dạ:
Giữ đức khiêm nhường: Chúa xót thương…

Thế Kiên Dominic