Vì làm toán không được, Đức Gioan-Phaolô II phải học thuộc kinh Veni Creator

Quang X NguyenVì làm một bài toán không được, theo lời khuyên của thân phụ, Đức Gioan-Phaolô II đã có thói quen đọc kinh Veni Creator.

Tháng 1 năm 1980, Đức Gioan-Phaolô II thổ lộ với với một nhóm thành viên Canh tân đặc sủng: “Khi cha còn nhỏ, cha đọc kinh Chúa Thánh Thần. Năm cha 11 tuổi, cha rất buồn vì cha có nhiều khó khăn khi học toán. Thân phụ của cha đưa cho cha quyển sách có kinh Veni creator và nói: “Con đọc kinh này rồi con sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng cho con hiểu toán. Cha đọc kinh này trong hơn 40 năm và quả thật, Đức Chúa Thánh Thần đã giúp cha hiểu”.

Đây là kinh Gregoria được viết từ thế kỷ 19 có tên là “Xin Chúa Thánh Thần ngự đến”.


Bản dịch tiếng Việt của các Tu sỹ dòng Tiểu Đệ Chúa Giêsu và dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu.

̣Ôi Thánh Linh Cha sáng tạo nên thế gian
Nơi tòa cao sang xin Cha thương viếng thăm
Hồn chúng con là sáng tạo của Cha
Đề con nên con cái riêng cùa Cha

̣Danh Cha là âu yếm và Đấng ủi an
Chính là ơn thiêng đến từ Thiên Chúa Cha
Là suối luôn trào sức lửa ̀tình yêu
Tắm trên con ơn phúc muôn đầu thiêng

̣Là ngón tay bên hữu của Thiên Chúa Cha
Xin chạm hồn con đây, con bế thơ
Để với suối tình 7 nguồn ơn thiêng
Con rao cao, con biết cậy tin.

̣Xin sáng soi tâm trí con tối tăm
Xin đổ tình lên tim, con cứng chai
Và xác thân này yếu mềm hư hao
Có nơi Cha, ơn sức mạnh của con

̣Xin xua thần u ám xa chúng con
Cho bình an trên mỗi giây phút con
Và chính Cha là hướng đạo đời con
Dẫn con xa con tránh mọi hiểm nguy

̣Nhờ có Cha con biết Thiên Chúa Cha
Cha chỉ ra cho con Thiên Chúa Con
Và Thánh Linh Người con nguyện xin đây.
Đến muôn đời con mến yêu cậy tin.


Bản tiếng La-tinh:
Veni, creátor Spíritus,
mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.
Tu septifòrmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.
Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.
Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.
Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sæcula.
Amen.

Nguồn: phanxico.vn

fr.aleteia.org, Ban biên tập Aleteia, 2018-01-02