Lạy Chúa, khi con lạnh…

Quang X Nguyen


Sáng nay (8 tháng 5-2018), ở Ottawa trong buổi điểm tâm cầu nguyện quốc gia, tôi được hân hạnh đọc lời cầu nguyện mà Hồng y Gérald Cyprien Lacroix đã chia sẻ với tôi. (Trên trang Facebook của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Justin Trudeau).

Hồng y Gerald Cyprien Lacroix viết trên trang Facebook của ngài (Gérald Cyprien Lacroix): Vui được Thủ tướng Canada Justin Trudeau giữ lời cầu nguyện hay này, lời cầu nguyện như được viết riêng cho Canada:


Lạy Chúa, khi con lạnh…
Lạy Chúa, khi con lạnh…

xin Chúa gởi đến con một người để con sưởi ấm.
Khi con bị tổn thương,
xin Chúa đưa một người đến để con an ủi họ.Khi thánh giá của con quá nặng,
xin Chúa cho con thánh giá của người khác để con chia sẻ.

Khi con nghèo,
xin đưa con đến một người đang thiếu thốn.


Khi con không có thì giờ,
xin gởi đến cho con một người để con có thể giúp họ một lát.

Khi con nản lòng,
xin gởi đến cho con một người để con an ủi.


Khi con cần người khác thông hiểu,
xin gởi đến con một người cần đến sự thông hiểu của con.

Khi con cần người khác săn sóc con,
xin gởi đến cho con một người để con săn sóc họ.


Khi con chỉ nghĩ đến con,
xin làm cho suy nghĩ của con hướng về người khác.

Lời cầu nguyện treo trên tường ngôi nhà nguyện nhỏ các tu sĩ Truyền giáo Consolata, ở Man-Sok-Dong gần Séoul, Nam Hàn.