Mượn tiền - thơ của Đaminh Thiên Sa

Quang X Nguyen

Mượn Tiền

"Nụ cười ẩn giấu" - ảnh của Réhahn Croquevielle

Bà ơi bà! cho con mượn một đồng
Để xem thử có cái gì trong đó
Gia tài của bà một đồng xu nho nhỏ
Chắt chiu từ giọt mồ hôi đượm nồng.

Bà dâng hiến không biết có nhiều không
Của bà cho biết lấy gì đong đếm
Của dư thừa đối với bà rất hiếm
Bà cho đi để còn lại tấm lòng.

Bà ơi bà, cho con mượn một đồng
Để tìm được một chút tình nồng thắm
Ơi đồng xu rơi từ bàn tay gầy ấm
Tình yêu bà như gió nhẹ thinh không.Chúa thấy hết và Chúa biết hết
Ngài nhìn bà bằng đôi mắt yêu thương
Những đồng xu lăn vội phía thiên đường
Ở nơi ấy Chúa yêu bà tha thiết.

Cho con mượn một tấm lòng bà ơi
Dâng lên Chúa những tháng ngày khốn khó
Những đồng xu trong đời con triển nở
Để sẻ chia niềm vui nhỏ cho đời.

Cho con mượn một đồng xu bà nhé
Mượn tấm lòng thơm thảo yêu thương
Ơi tình yêu như những đồng bạc lẻ
Sẽ biến thành hoa nở chốn Thiên đường.

ĐA MINH THIÊN SA