Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXIII Thường Niên năm B

Quang X Nguyen

TM CN B Thường niên 23
CHÚA CẢI HÓA ĐỜI SỐNG CON

(Niềm vui qua Tin Mừng Mc 7, 31-37)


Con biết Chúa cho con sáng tai,
Nhưng phần thiêng liêng, chẳng nghe ai,
Bỏ qua lời Chúa trong Kinh Thánh.
Vì vậy con cam chịu điếc hoài.
***
Chúa dựng nên con chẳng để câm,
Nhưng phần thiêng liêng cứ âm thầm
Bao điều nhân ái cần lên tiếng,
Con vẫn e dè chẳng phát âm.
***

Nhớ xưa ngày ấy buổi kinh chung
Con được dìu ra khỏi đám đông,
Chúa đặt tay vào tai điếc lác,
Con nghe thấy rõ tiếng truyền thông…
***
Nước miếng Chúa cho, lưỡi thấm vào,
Bỗng nhiên con háo hức làm sao,
Ước mong được đọc lời Kinh Thánh
Phép Chúa Tình Thương mạnh biết bao…
Ep pha ta! Ep pha ta! Halleluja!

Thế Kiên Dominic