Chùm thơ mừng lễ Đức Mẹ sầu bi

Quang X Nguyen
7 Sorrows of Our Lady

Mừng lễ

ĐỨC MẸ SẦU BI

****
Mẹ Vua Cứu Thế: Mẹ Sầu Bi.
Đau khổ vì Con, cũng chỉ vì:
Ý Chúa vâng theo: không nản chí,
Đồng công cứu chuộc: chẳng hoài nghi.
***
Ba điều, bốn cảnh: Mẹ kinh qua,
Thầm chịu khổ đau: quá xót xa…
Cho tới khi Con Bà sống lại,
Đón đưa Mẹ Thánh ngự Thiên Toà.

***
Hôm nay mừng lễ Mẹ sầu bi,
Dân Chúa nguyện xin Mẹ độ trì,
Vững bước nương theo đường Thánh Giá
Ngày về gần Mẹ hưởng vinh quy…

Thế Kiên DominicĐỨNG GẦN THẬP GIÁ

Ga 19, 25-27


Viết theo bài suy niệm ĐỨNG GẦN THẬP GIÁ của Lm Anton Nguyễn Cao Siêu đăng trong Tìm Hiểu Kinh Thánh Công Giáo Mỗi Ngày ngày 14/9/2915

Chỉ có ai yêu mới biết đau
Đời Mẹ XIN VÂNG ngập âu sầu
Nghe lời ngôn sứ Simeon báo
Một lưỡi gươm đòng xuyên đâm thâu.

Luống cuống đêm khuya trốn cùng Con
Lo lắng mất Con dạ héo hon
Đường đời vạn nẻo (thánh) Giuse mất
Tạ từ Chúa đi rao Ân Son.

Ngày nối ngày qua Mẹ dõi trông
Từng bước Con đi sao nao lòng
Vào Gia Liêm đầm đìa nước mắt
Cuối cùng ĐỒI SỌ ai cảm thông.

Chia sẻ khổ đau kiếp long đong
Nặng nề, sóng gió Mẹ mủi lòng
Đau khổ có là do tội lỗi
Hay là đánh thức mộng đêm đông.

Núi đồi Calve nhìn Mẹ yêu
Mẹ đứng gần Con chiều cô liêu
Nếm trọn nỗi đau cùng chén đắng
Nghe Con trối : Mẹ cùng ( môn) đệ yêu.

Chẳng phải đường nào cũng nở hoa
Có đường đầy máu lẫn lệ nhòa
ĐỪNG SỢ bước trên con đường ấy
Nẻo đường khiêm hạ nở ngàn hoa.

Dưới chân thập giá đã mở ra
Có một gia đình là Mẹ ta
Ôi con hạnh phúc là con Mẹ
Mẹ sẽ là người lo cho ta.

Maria Phạm Thị Kim Hải 14/9/2015

BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ


• Khi nghe Simêon nói tiên tri (Lc 2,34-35).
• Khi trốn sang Ai Cập (Mt 2,13-21).
• Khi lạc mất Đức Giêsu ở Jesusalem trong ba ngày (Lc 2,41-50).

Bốn sự thương khó khác liên hệ đến cuộc khổ nạn của Đức Kitô, được các tác giả Tin Mừng kể ra hay ám chỉ gồm:
• Khi Đức Mẹ gặp Đức Giêsu trên đường lên núi Sọ.
• Khi Đức Giêsu bị đóng đinh.
• Khi Xác Đức Giêsu được tháo xuống khỏi Thánh Giá.
• Khi chôn xác Đức Giêsu trong mồ.

Thế Kiên sao chép