Bàn thơ cao con niệm quỳ thật thấp

Quang X Nguyen

BÀN THỜ CAO CON NIỆM QUỲ THẬT THẤPBàn thờ cao, con niệm quỳ thật thấp
Thánh điện kia ai rót mật vào tim
Mà dịu ngọt đến tràn bờ môi kinh
Trên nền nhạc thánh, tâm tình thanh thản

Con đến đây linh hồn như tan loãng
Tan lãng đãng bến bờ nào chói chang
Không phải nắng mà là ánh tơ vàng
Kéo xa ngút ngàn, khỏi đời hữu hạn

Quỳ xuống đây thấy đục,trong để gạn
Buông tay trơn, bỏ lại chuyện đời trần
Hết nợ nần, vướng bận, buồn xác thân
Phủi bụi phù vân cho mây thật trắng


Bàn thờ này hay mai sau là Nhan Thánh
Con,bị cáo với bản án nghiêm minh
Đường ngày xưa, đường nào con đã đi
Để bây giờ đừng hỏi vì sao lạc lối

Quỳ xuống đây bàn thờ cao chói lọi
Thấy lối mòn vẫy gọi hoài gót chân
Bước đi thôi, đôi vai sẽ nhẹ dần
Vì Người ân cần đỡ nâng con mãi

Quỳ xuống đây cho hồn xưa trẻ lại
Để tương lai vĩnh lạc cõi an nhàn
Xua dối gian và ý nghĩ tồi tàn
Xin ăn năn là điệp khúc trăn trối.

Zaragoza, Spain
Giang Tịnh