Đấm ngực

Quang X Nguyen
Cuối Tuần Vụn Vặt Suy Tư:


1. Khu Lương dân có người mới qua đời.

Và theo truyền thống tốt đẹp, cha xứ ban hành giáo, cụ thể ban Loan báo Tin mừng sẽ đến nhà hiếu chia buồn, cúng phiếu, xin thắp nén nhang và cầu nguyện cho người quá cố sớm hưởng cõi phúc vĩnh hằng.

Một người đàn bà nhỏ thó, khắc khổ chừng 60 tuổi có hơn, mặc áo xô… ra tiếp. Chị là con gái người quá cố và cho biết Bà cụ thọ 81 tuổi.


Khi đến trước linh cữu, tớ… sững người một chút: Di ảnh đặt trên quan tài trẻ măng, trông đài các, đẹp (nếu không biết trước người quá cố là Bà cụ 81 tuổi, chắc sẽ lầm một thiếu phụ trẻ đang nằm an nghỉ trong quan tài).


Khi người phụ trách xướng kinh cầu nguyện, một cô gái trẻ từ nhà trong đi ra, đứng cạnh di quan làm dấu và đọc kinh. Rõ đây là người có Đạo.

Khi đọc cầu nguyện ‘cho Linh hồn người mới qua đời được lên chốn nghỉ ngơi’, cô trẻ nói ngay: Thưa cha bà linh hồn Maria.

Ôi !… Thế ra Bà cụ là người có Đạo…

Khi trà nước… Người nhà là con cháu Lương dân cho biết: bà gốc miền tây, bị rối hôn nhân… Mấy năm trước có vào Nhà xứ, cha phụ trách bảo cần về giáo xứ gốc xác minh đã Rửa tội… Cha cũng có lần vào nhà Bà.

(Thời đó cha quản nhiệm, giáo xứ chính bao nhiêu việc, hoặc đang tất bật cùng cả giáo xứ lo xây cất nên có quên, cũng bình thường, điều dễ hiểu. Cá nhân kẻ hèn này, chẳng vất vả lo lắng chi đến việc xây cất, ‘teo trí’ vẫn thường quên).


Đúng ra, khi Bà nguy tử, người nhà biết Bà có Đạo phải liên hệ với Linh mục ngay để Bà được đón nhận những Bí tích cuối cùng, để nhờ ơn Chúa Bà dễ dàng chiến thắng cuộc chiến sau cùng, lúc mà ma quỷ tung mọi mãnh lực hầu cướp Linh hồn...


Tớ nói gia đình yên tâm. Khi ông mất, Bà hết rối hôn phối, hơn nữa có những dấu hiệu Bà muốn trở về với Giáo hội, nghĩa là Bà có lòng ăn năn… Và như thế, chắc chắn Bà đã được Lòng thương xót của Chúa. Gia đình thêm hy sinh, cầu nguyện để Bà cụ sớm hưởng thiên đàng.

Tớ đề nghị: Trước khi đưa bà đi hỏa thiêu, nên đưa Bà cụ đến Nhà thờ để cùng với Giáo xứ dâng cho Bà Thánh lễ cuối cùng.

2. Đêm nay, tớ khó ngủ, thật khó ngủ…

Tớ về đây đã 2 năm thế mà tớ không biết gì về tình cảnh của Bà… Một con chiên lạc ngay cạnh đàn chiên mà tớ không biết !

Tớ đấm ngực !…

Và xin lỗi Chúa

Nhất là xin lỗi Bà cụ và gia đình.

Nhờ ơn Chúa, hy vọng tớ được dịp Dâng Thánh lễ an táng cuối cùng cho Bà như cách để tạ lỗi Bà.

(Và để đỡ…đấm ngực, sau an táng, xin gia đình tang hiếu cho đọc kinh tại nhà để cầu nguyện cách riêng cho Linh hồn Bà Maria)


Lm.Đaminh Hương Quất
Nguồn: http://conggiao.info/dam-nguc-d-46860