Thơ mừng kính thánh Phanxicô Assisi (04/10)

Quang X Nguyen

GƯƠNG THÁNH KHÓ NGHÈO


Thánh cả Phan Sinh sống khó nghèo
Theo đường Thánh Giá Chúa Tình Yêu.
Giàu sang thừa hưởng: xin từ bỏ,
Đạo đức chuyên chăm: quyết chí theo.

Giáo Hội chúc lành: Ngài vững dạ,
Giáo dân sốt mến: Chúa thương nhiều
Tinh thần nghèo khó luôn coi trọng,
Gương sáng thánh nhân: đủ mọi điều…

Thế Kiên Dominic

Tin, bài liên quan: Danh ngôn của thánh Phanxicô Assisi