Thơ: Mừng lễ Chúa Kitô Vua

Quang X Nguyen

MỪNG LỄ CHÚA KITÔ VUA********
Thân lạy Chúa Giê Su!
Chúa vinh thắng kẻ thù
Cứu dân qua cửa Chết,
Thiết lập Nước Nhân Từ.
*Vua giáo huấn dân Người
Tuân theo đạo Chúa Trời.
Công bình và bác ái,
Sống hạnh phúc muôn đời.

*Nước Chúa đủ uy quyền,
Thông qua Hội Thánh truyền.
Tin Mừng luôn phổ cập,
Hồng ân giáng triền miên.

*Ai là dân Nước Chúa
Phục vụ các linh hồn,
Chúa xuống ơn bền đỗ,
Cậy tin mến Chúa luôn.

*Giáo dân phải lập công,
Vâng ý Chúa quan phòng,
Qua cuộc đời dương thế,
Mong tới ngày cánh chung.

*Con nguyện xin ơn Chúa
Cho con vững cậy trông,
Cho con ngày phán xét,
Bên hữu Chúa – an lòng…A men.

Thế Kiên Dominic