Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật XXXIV Thường Niên năm B

Quang X Nguyen


TM CN B Thường niên 34

MỪNG LỄ CHÚA KI TÔ VUA

(Suy niệm từ Ga 18, 33b-37)


Người tín hữu hôm nay nghe tiếng Chúa:
“Tôi là Vua Chân Lý giảng nước Trời”
Lòng hân hoan theo Giáo Hội khắp nơi
Dâng Thánh Lễ đón mừng Vua Vũ Trụ.
***
Thánh sử ghi chép: Phi la Tô hỏi Chúa:
Ông là vua dân Do Thái phải không?
Nhân dân và thượng Tế tố cáo Ông.
Vậy ông đã làm gì cho dân chúng?

***
Chúa lên tiếng Nước tôi hằng xây dựng.
Nước trên Trời nước của Hoá Công.
Tôi là Vua tìm dân thánh cộng đồng.
Tôi xuống thế làm chứng về chân lý.
***
Quan Tổng Trấn muốn chiều theo dân ý.
Vì họ là dân thuộc địa u mê,
Và muốn cho thế sự đẹp mọi bề,
Đành xử án khổ hình Vua Cứu Thế.

Thế Kiên Dominic

SINH KÝ TỬ QUI
*****


Sống là ở tạm, thác là về.
Lận đận đường đời, vắng bóng quê.
Phú quý vinh hoa, không ước vọng:
Cao lương mỹ vị chẳng đam mê.
Tu nhân tích đức, mong thăng tiến:
Mến Chúa yêu người, nguyện khắc ghi.
Tối sớm ngày đêm luôn vững dạ:
Sống là ở tạm thác là về…

***
Câu đối:
Sinh ký nương nhờ ơn cứu độ.

Tử quy tận hưởng phúc trường sinh.

Thế Kiên Dominic