[Sách] Lời ca ngợi trong Kinh Thánh

Quang X Nguyen

Ấn bản Anh ngữ: The Bible on Praise


Những đoạn văn Kinh Thánh do Merlin R. Carothers chọn

Bản dịch Việt Ngữ: Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
(với sự chấp thuận của tổ chức
Kinh Thánh Cho Mọi Người tại Hoa-Kỳ)

The Bible on Praise


ISBN 978-0943026-03-9

Copyright © 1981 Merlin R. Carothers

Foundation of Praise, P.O. Box 2518, Escondido, CA 92033


www.merlincarothers.comLời Ca Ngợi Trong Kinh Thánh


ISBN 978-0-9898114-1-5

Copyright © 2014 Thiên Ca Publishing Ministry

P.O. Box 10444, Westminster, CA 92685-0444

www.TinhThuongNhiemMau.com

In lần thứ nhất tại Hoa-Kỳ

Tải bản pdf Công Giáo miễn phí


Khổ sách 4” x 5.25” 32 trang loại bỏ túi

Giá ủng hộ $1.00 USD tại Hoa-Kỳ

Phát hành tháng 11/2014

Địa chỉ liên lạc để mua sách:
P.O. Box 10444,
Westminster, CA 92685-0444 USA
email: [email protected]Nguồn: http://www.tinhthuongnhiemmau.com/LoiCaNgoiTrongKinhThanh.html