Thi ca Sống đạo Tin Mừng Chúa nhật IV mùa Vọng năm C

Quang X Nguyen

TM CN C Mùa Vọng 4

Tung hô Mẹ Thiên Chúa

(Cảm nhận và suy niệm từ Lc 1.39-45)


Sau ngày ấy - ngày Mẹ vâng ý Chúa (Mẹ Maria)
Chịu thai Thánh Tử, nguyên vẹn đức đồng trinh.
Lại được tin, lão bà trong họ mình, (Bà Isave)
Đã sáu tháng, mang thai an mạnh đủ.
***
Mẹ vội vã lên đường mong phục vụ.
Vừa tới nơi, lão phụ nghe lời chào,
Thai hài nhi, trong lòng nhảy lao xao,
Bà lên tiếng, xưng hô Mẹ Thiên Chúa…

***
Ôi! Mầu nhiệm Thiên Sai từ muôn thuở.
Ai ngẫm suy, thấu được những chứng minh.
Lịch sử ghi lại những sự tích rành rành
Luôn chứng nhận Chúa Ngôi Hai giáng thế.

Thế Kiên DominicMẦU NHIỆM CHÚA GIÁNG SINH


***
Đêm cực thánh: Đấng Thiên Sai nhập thể.
Vui ca lên: Sinh Nhật Đấng CứuTinh !!!
Chúa Ngôi Hai từ cao thẳm Thiên Đình,
Thương nhân loại hiến mình làm Cứu Chúa.
***
Người thiện chí! Nhớ chăng lời Chúa hứa
Có nghe chăng tiếng hát của thiên thần?
Có nhìn vào hang đá cực thanh bần?
Hãy suy tưởng mầu nhiệm ơn Cứu Độ…
***
Thuở Cựu Ước, Tổ Tông ta phạm tội,
Chết đớn đau và sống cảnh lầm than.
Chúa xót thương tuyên hứa sẽ ủi an.
Bằng mọi cách hầu cứu nhân độ thế…
***
Thời Tân Ước, tiếng thiên thần mừng hát:
Đấng Thiên Sai nhập thể cứu nhân trần.
Tạo Hoá dùng bản chất của muôn dân
Để hoà giải muôn dân cùng Tạo Hoá.
***
Chúa Cứu Thế là Trung Tâm lịch sử,
Trứoc Công Nguyên và thời sau Công nguyên,
Đón Tin Mừng nhân loại không thể quên:
Ơn Cứu Độ lưu truyền qua Giáo Hội.
***
Người tín hữu cầu xin ơn bền vững,
Bạn lương dân tìm đến phúc trường sinh.
Người tự do suy về sự ứng linh,
Xin tất cả chung vui Đêm CựcThánh.
Noel! Noel!!!

Thế Kiên Dominic
ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH

***
Vi vu gió thổi qua đồi
Canh khuya lạnh lẽo tuyết rơi trắng ngần.
Chúa Con sinh xuống gian trần
Hang lừa máng cỏ, chút thân đoạ đày.
Thiên thần lớp lớp xuống ngay,
Hợp cùng hai Đấng ngất ngây tôn thờ.
Mục đồng hoảng hốt như mơ,
Thoắt nghe chạy tới, lòng ngơ ngẩn lòng…
Chiên lừa tai vẫy, mắt trông
Núi non, hang đá vui mừng lắc lư.
Chim muông bay lượn ca thơ.
Sao đêm lấp lánh đợi chờ sao Tua…
( Sao Tua chỉ dẫn Ba Vua
Tôn vinh Ấu Chúa, Ngài vừa giáng sinh.)
***
Đêm nay đêm của thanh bình
Đêm nay mở cửa Thiên Đình cho ai?
Hỡi người thiện chí ta ơi!
Lắng nghe tiếng Chúa từ nơi hang lừa…

Câu đối:
ĐẤNG THIÊN SAI GIÁNG SINH NẰM MÁNG CỎ.
VUA VŨ TRỤ CHUNG THẨM NGỰ NGAI VÀNG.

Thế Kiên Dominic